ENGLISH

LANGUAGE

Upgrade K-line

UPGRADE VCP TO VCPK

UPGRADE VCP DO VCPK

Rozbudowa zdalna o K-line dla nowych interfejsów VCP 2.0 . Upgrade rozszerza diagnostykę o modele aut z linią diagnostyczną K